Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy informacje o Tobie, w tym dane osobowe i pliki cookie.

1. informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, działającego pod adresem url: espanolaestates.com
 2. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest: Arketingo Sp. z o.o. ul. Warszawska 6/32, 15-063, Białystok
 3. Adres e-mailowy kontaktowy operatora: contact@espanolaestates.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie danych, które dobrowolnie podajesz w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Prowadzenie newslettera
  2. Prowadzenie czatu online
  3. Obsługa zgłoszeń za pośrednictwem formularza
  4. Przedstawienie oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje mające na celu pozyskanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie na Państwa urządzeniu końcowym plików cookies (tzw.

2. wybranych metod ochrony danych stosowanych przez Operatora

 1. Login i dane do logowania są zabezpieczone w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i logowania wprowadzane na stronie są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Operator będzie regularnie wykonywał kopie zapasowe w celu ochrony danych.
 4. Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: zenbox.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane

 1. W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie delegacji
  • operatorzy rozwiązań w zakresie czatów online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu strony internetowej
  • firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w odrębnych przepisach (np. o prowadzeniu ksiąg rachunkowych). W zakresie danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
 3. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
  • dostęp do danych osobowych dotyczących użytkownika,
  • aby je skorygować,
  • skreślenia,
  • ograniczenie przetwarzania,
  • i przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, w zakresie przetwarzania wskazanego w punkcie 3.3 c), wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo do sprzeciwu nie przysługuje w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania Serwisu.
 7. W stosunku do Państwa może być podejmowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej.

5) informacje o formularzach

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).
 3. Strona może w niektórych przypadkach przechowywać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego formularza, np. w celu realizacji procesu zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza wyraźnie informuje do czego służy.

6. logi administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane do administrowania stroną.

7 Ważne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie internetowej za pomocą Google Analytics (Google Inc., USA). Operator nie przekazuje danych osobowych operatorowi tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa oparta jest na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator stosuje techniki remarketingu w celu dopasowania komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie internetowej, co może dawać złudzenie, że do śledzenia użytkownika wykorzystywane są jego dane osobowe, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane przez Operatora operatorom reklam. Warunkiem technologicznym takiego działania jest włączenie obsługi plików cookies.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta sprawia, że Facebook (Facebook Inc., USA) wie, że zarejestrowana w nim osoba korzysta z Witryny. Operator korzysta z danych, których jest administratorem i nie przekazuje Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator wykorzystuje rozwiązanie do badania zachowań użytkowników poprzez heat mapping i rejestrowanie zachowań na stronie. Informacje te są anonimizowane przed przesłaniem ich do operatora serwisu, tak aby nie wiedział on, jakiej osoby dotyczą. W szczególności nie są rejestrowane wprowadzone hasła i inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące funkcjonowanie Serwisu w stosunku do użytkowników, np. może wysłać do użytkownika e-mail po odwiedzeniu danej podstrony, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8 Informacja o plikach cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. osiągnięcie celów określonych powyżej w części „Zasadnicze techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić swoje ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce udzielać i wycofywać zgody?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
 2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, z której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

Compare listings

Porównać
error: Content is protected.