Proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii

Od momentu wejścia Polski do  Unii Europejskiej, obywatele naszego kraju są traktowani na równi z obywatelami UE i bez dodatkowych formalności, mogą nabywać nieruchomości w Hiszpanii. 

Zakup nieruchomości w Hiszpanii nie różni się zbytnio od polskich procedur, jednak w niektórych przypadkach należy uwzględnić lokalne przepisy oraz specyfikę rynku.

Dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości w Hiszpanii:

 • Paszport lub dowód osobisty
 • Numer hiszpańskiej identyfikacji obcokrajowca N.I.E. (número de identificación de extranjero). 
 • Potwierdzenie otwarcia konta w hiszpańskim banku
 • udokumentowanie pochodzenia pieniędzy na zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

 1. Po wybraniu nieruchomości podpisujecie Państwo umowę rezerwacyjną. Umowa ta gwarantuje rezerwację obiektu i zdjęcie oferty z rynku. 
 2. Zadatek wpłacany przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej, zazwyczaj wynosi od 3000 do 6000 euro ( w zależności od wartości nieruchomości).
 3. Po sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości, sporządzana jest umowa przedwstępna (prywatna umowa sprzedaży) w celu zabezpieczenia zakupu oraz przygotowanie kontraktu kupna/sprzedaży. W umowie tej ustalony zostaje również termin aktu notarialnego oraz konto, na jakie dokonają Państwo wpłaty depozytu – 10% wartości nieruchomości pomniejszonej o wartość opłaty rezerwacyjnej. Wpłata depozytu jest konieczna, gdy termin aktu notarialnego jest dłuższy niż miesiąc od daty rezerwacji.
 4. Następną czynnością jest podpisanie aktu notarialnego. Wtedy należy wpłacić pozostałą część wartości sprzedaży, czy to w formie kredytu czy gotówki.  

Zakup nieruchomości od dewelopera na rynku pierwotnym

 1. Na początku podpisujecie Państwo umowę rezerwacyjną  pomiędzy Klientem a firmą deweloperską.
 2. Przy podpisaniu umowy wpłacacie Państwo zadatek w wysokości od 6000 do 15000 euro. Gwarantuje ona rezerwację nieruchomości.
 3. W umowie rezerwacyjnej ustalany jest harmonogram wpłat na konto firmy deweloperskiej.
 4. Następnie sporządzana jest umowa przedwstępna (prywatna umowa sprzedaży) w celu zabezpieczenia zakupu oraz  wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości nieruchomości. Pozostałą kwotę wpłacacie Państwo w dniu podpisania aktu notarialnego, czy to w formie kredytu czy gotówki. 
 5. Termin podpisania aktu notarialnego określony jest w umowie przedwstępnej i  uzależniony jest od terminu realizacji danej inwestycji i odbioru kluczy. 

Zarówno w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, jak również od dewelopera, jeśli nie dojdzie do transakcji z winy kupującego, zadatek zostanie zatrzymany przez sprzedawcę. Jeśli zaś wina leży po stronie sprzedawcy, będzie on musiał zwrócić podwójną wartość otrzymanego zadatku. Umowę zakupu nieruchomości sporządza się w formie aktu notarialnego.

Zakres usług prawnych, jakie oferujemy przy zakupie nieruchomości

Kupno nieruchomości w Hiszpanii – krok po kroku

Zakup nieruchomości w Hiszpanii nie musi być wcale stresującą operacją, jeżeli jest ona dokonywana przy fachowej pomocy.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę kupna/sprzedaży nieruchomości, która obejmuje spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych przez prawo, jak również zastosowanie wypracowanych przez lata rozwiązań, które ułatwią wszystkie formalności.

Podsumujmy najważniejsze usługi prawne, niezbędne w realizacji marzenia, jakim jest kupno domu w Hiszpanii:

 1. Wyrobienie dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIE – numer identyfikacji cudzoziemców, konieczny do jakiejkolwiek czynności prawnej w Hiszpanii.
 2. Sprawdzenie w księdze wieczystej, stanu prawnego nieruchomości, którą Klient chce nabyć, (osoba/y lub firma prawnie uprawniona do sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości w postaci zajęć, hipotek itp., które należy rozliczyć przed zakupem).
 3. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości w Wydziale Urbanistyki.
 4. Sprawdzenie, czy nieruchomość nie jest w jakikolwiek sposób obciążona lub nie została wybudowana na terenach zalewowych.
 5. Upewnienie się, że zaległe podatki od nieruchomości są opłacone przed przeniesieniem własności.
 6. Upewnienie się, że rachunki za media są uregulowane, a umowy na dostawy można przenieść.
 7. Sporządzenie umowy przedwstępnej(prywatnej umowy sprzedaży) w celu zabezpieczenia zakupu oraz przygotowanie kontraktu kupna/sprzedaży.
 8. Sporządzenie spisu mebli i sprzętu RTV, AGD.
 9. Obecność i pomoc przy podpisywaniu aktów własności.
 10. Kwestie związane z kredytem w banku, jeżeli takowy będzie konieczny.
 11. Dokonanie płatności i wypełnienie formularza opłaty skarbowej (podatek od przeniesienia własności ITP).
 12. Rejestracja aktów własności w księdze wieczystej.
 13. Rejestracja aktów własności w Urzędzie Katastralnym i lokalnym Urzędzie Skarbowym, tak aby podatek lokalny oraz inne podatki i opłaty lokalne (podatek komunalny, opłata śmieciowa, opłata ściekowa itp.) były wystawiane na nazwisko nowego Właściciela.
 14. Kwestie bankowe (przelew pieniędzy z Polski) itp.