Edukacja w Hiszpanii

W Hiszpanii edukacja jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat, a system szkolny jest uważany za jeden z najlepszych w Europie. W ostatnich latach coraz więcej państwowych i  prywatnych prowadzi nauczanie dwujęzyczne (hiszpański i angielski).

Na Costa del Sol znajduje się również wiele cenionych międzynarodowych szkół oferujących zajęcia w języku angielskim, francuskim, norweskim, niemieckim, fińskim i szwedzkim.

Szkoły międzynarodowe są one najczęściej wybierane przez emigrantów, chociaż coraz więcej rodziców pragnie, aby ich dzieci korzystały z systemu państwowego i od najmłodszych lat płynnie posługiwały się językiem hiszpańskim oraz integrowały się kulturowo.

Niektóre szkoły międzynarodowe (wszystkie płatne) oferują pełne nauczanie dwujęzyczne, podczas gdy inne uczą wyłącznie w języku angielskim (lub innym europejskim).

Hiszpańska edukacja państwowa jest bezpłatna dla wszystkich obywateli UE od przedszkola do 18 roku życia, rodzice płacą jedynie za książki, materiały piśmienne i zajęcia pozalekcyjne.

Edukacja przedszkolna (Educación Infantil) (0-6) jest to doskonałym sposobem na integrację dzieci i rodziców z hiszpańskojęzyczną społecznością i kulturą. Nie jest ona obowiązkowa i jest podzielona na dwa trzyletnie etapy (0-3 i 3-6 lat). Etap drugi  (3-6 lat) jest bezpłatny w szkołach finansowanych przez państwo. 

Edukacja obowiązkowa (6-16 lat) składa się z dwóch etapów:

  • Edukacja podstawowa (Educación Primaria) w wieku od 6 do 12 lat
  • Wykształcenie średnie I stopnia (Educación Secundaria Obligatoria – ESO) w wieku od 12 do 16 lat 

Kształcenie nieobowiązkowe (16-18 lat)

  • Wykształcenie średniego II stopnia (Bachillerato ) – przygotowuje do studiów uniwersyteckich
  • Szkolenie zawodowe

Szkolnictwo wyższe

Na uniwersytet studenci są przyjmowani po zdaniu w ostatniej klasie szkoły średniej  egzaminu wstępnego Selectividad. Nauka trwa trzy lub cztery lata i studenci uzyskują albo „licencia” (w zakresie przedmiotów akademickich) albo „dyplom” w zakresie przedmiotów zawodowych lub technicznych.

Następnie absolwenci uniwersytetu mogą kontynuować naukę w celu uzyskania tytułu magistra lub doktora.